Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej


Adres

ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha

Telefon

48 675 22 94 wew. 25

Dział Obsługi Klienta

tel. 48 675 22 94 wew. 23

mail: sekretariat@epgkim.pl

Oczyszczalnia Ścieków mail: oczyszczalnia@epgkim.pl

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

tel. 48 675 20 51

kom. 669 060 960

Komunikat.Aktualny cennik za pobraną wodę i odprowadzone ścieki


Aktualny cennik za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.Ceniik zaczyna obowiązywac od dn. 1.06.2023


11. 05. 2023

Informacja o zatwierdzeniu i wysokości nowych taryf.

Atualny cennik obowiązujący od 1.06.2023

Uchwała Rady GMINY i MIASTA Przysucha z d.21.12.2022r


Opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków obowiązujęce od dn. 01.06.2023 - ceny netto

Rodzaj stawki opłat

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe

Pozostali odbiorcy

P. poż

Zdroje uliczne

Taryfa za 1 m3 wody dostarczonej odbiorcy - netto

zł/1 m3

4,33

4,36

4,38

4,40

W tym dopłata UGiM

zł/1 m3

1,18

-

-

-

Obowiązująca cena za 1 m3 wody - netto

3,15

4,36

4,38

4,40

Taryfa za 1 m3 odprowadzonych ścieków - netto

zł/1 m3

6,35

6,36

-

-

W tym dopłata UGiM

zł/1 m3

1,33

-

-

-

Obowiązująca cena za 1 m3 ścieków - netto

5,02

6,36

-

-


Stawki opłat abonamentowych


Rodzaj stawki opłat

Jednostka miary

Średnica wodomierza do 32 mm

Średnica wodomierza od 40 mm

Opłata abonamentowa

zł/szt/mieciąc

4,50

4,50

Komunikat.Aktualny cennik za pobraną wodę i odprowadzone ścieki


Aktualny cennik za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.Ceniik zaczyna obowiązywac od dn. 1.06.2022


24. 05. 2019

Informacja o zatwierdzeniu i wysokości nowych taryf.

Atualny cennik obowiązujący od 1.06.2022

Uchwała Rady GMINY i MIASTA Przysucha z d.21.12.2022r


Opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków obowiązujęce od dn. 01.06.2022 - ceny netto

Rodzaj stawki opłat

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe

Pozostali odbiorcy

Taryfa za 1 m3 wody dostarczonej odbiorcy - z VAT

zł/1 m3

4,20

4,25

W tym dopłata UGiM

zł/1 m3

1,18

-

Obowiązująca cena za 1 m3 wody - z VAT

3,02

4,25

Taryfa za 1 m3 odprowadzonych ścieków - z VAT

zł/1 m3

6,19

6,20

W tym dopłata UGiM

zł/1 m3

1,33

-

Obowiązująca cena za 1 m3 ścieków - z VAT

4,86

6,20


Stawki opłat abonamentowych


Rodzaj stawki opłat

Jednostka miary

Średnica wodomierza do 32 mm

Średnica wodomierza od 40 mm

Opłata abonamentowa z podatkiem VAT

zł/szt/mieciąc

4,50

4,50

Aktualny cennik za pobraną wodę i odprowadzone ścieki


Ogłoszenie


Opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków obowiązujęce od dn. 05.12.2020

Rodzaj stawki opłat

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe

Pozostali odbiorcy

Taryfa za 1 m3 wody dostarczonej odbiorcy - z VAT

zł/1 m3

4,42

4,42

W tym dopłata UGiM

zł/1 m3

0,64

-

Obowiązująca cena za 1 m3 wody - z VAT

3,78

4,42

Taryfa za 1 m3 odprowadzonych ścieków - z VAT

zł/1 m3

6,62

6,62

W tym dopłata UGiM

zł/1 m3

0,72

-

Obowiązująca cena za 1 m3 ścieków - z VAT

5,90

6,62


Stawki opłat abonamentowych


Rodzaj stawki opłat

Jednostka miary

Średnica wodomierza do 32 mm

Średnica wodomierza od 40 mm

Opłata abonamentowa z podatkiem VAT

zł/szt/mieciąc

4,54

4,54

Aktualny cennik za pobraną wodę i odprowadzone ścieki


Ogłoszenie


Opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków obowiązujęce od dn. 05.12.2019

Rodzaj stawki opłat

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe

Pozostali odbiorcy

Taryfa za 1 m3 wody dostarczonej odbiorcy - z VAT

zł/1 m3

4,41

4,41

W tym dopłata UGiM

zł/1 m3

0,64

-

Obowiązująca cena za 1 m3 wody - z VAT

3,77

4,41

Taryfa za 1 m3 odprowadzonych ścieków - z VAT

zł/1 m3

6,61

6,61

W tym dopłata UGiM

zł/1 m3

0,72

-

Obowiązująca cena za 1 m3 ścieków - z VAT

5,89

6,61


Stawki opłat abonamentowych


Rodzaj stawki opłat

Jednostka miary

Średnica wodomierza do 32 mm

Średnica wodomierza od 40 mm

Opłata abonamentowa z podatkiem VAT

zł/szt/mieciąc

4,54

4,54

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Przysuchay, ul. Radomska od Nr 11 w kierunku ZUS, że z powodu awarii wodociągowej w dniu 28 lutego 2019 roku od godziny 10:00 do chwili usunięcia awarii nie będzie dostaw wody.Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


28. 02. 2019

Ogłoszenie


Komunikat


Aktualny cennik za pobraną wodę i odprowadzone ścieki.


19. 02. 2019

Cennik

Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Zbożenny, że w dniu 6 lutego 2019 roku, od godziny 9:00 do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu przebudowy sieci wodociągowej.Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


05. 02. 2019

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców bloku przy ul.Legionów Polskich 4A, że w dniu 12 września 2018 roku od godziny 08:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu przebudowy sieci wodociągowej. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


11. 09. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Skrzyńska i Zbożenny, że w dniu 06 września 2018 roku od godziny 08:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu awarii studni głębinowej. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


05. 09. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców ul. Dembińskich i ul. Polnej, że w dniu 02 sierpnia 2018 roku od godziny 10:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu wymiany przyłącza wodociągowego. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


01. 08. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Przysuchy i Skrzyńska Blok Nasz Dom i Zakład Płytek Ceramicznych, że w dniu 11 kwietnia 2018 roku od godziny 17:00 do 20:00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana włączeniem dodatkowej nitki sieci wodociągowej ul. Targowa w Przysusze. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


10. 04. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Skrzyńska ul. Warszawskiej od Straży w kierunku Janikowa oraz ul. Kościuszkowców, że w dniu 06 kwietnia 2018 roku od godziny 10:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana montażem hydrantu na końcu sieci przy ul. Warszawskiej. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


05. 04. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców Przysuchy ul. Partyzantów bloki 4, 4A, 4B, ul. Radomska bloki 3, 5, 7, 9 oraz ul. Jana Pawła II, że w dniu 22 lutego 2018 roku od godziny 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana usuwaniem awarii na sieci wodociągowej. Przerwa potrwa do usunięcia awarii. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


21. 02. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości: Gwarek, Janów, Kuźnica, Januchta, Ruski Bród, że w dniu 13 lutego 2018 roku, od godziny 09:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu usuwania awarii na sieci wodociągowej w Janowie. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


12. 02. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości: Pomyków, Smogorzów, Mariówka, Zawada, Janików, Gliniec, Krajów, Wistka, Romualdów, Beźnik, Wola Więcierzowa, Dębiny, że w dniu 28 stycznia 2018 roku oraz 01 lutego 2018 roku, od godziny 15:00 do 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu braku dostawy energii elektrycznej. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


25. 01. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców miejscowości: Janów, Kuźnica, Januchta, Ruski Bród, że w dniu 18 stycznia 2018 roku, od godziny 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu usuwania awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Janów. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich odbiorców.


17. 01. 2018

Ogłoszenie


Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje mieszkańców : Osiedla Południe - mieszkańców bloków i domków jednorodzinnych, ulic: Świętokrzyska, Młyny, Topornia, miejscowości: Gwarek, Janów, Kuźnica, Ruski Bród, że w dniu 18.11.2017r. w godz. 8,00 - 15,00 nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu modernizacji odcinka sieci wodociągowj w ulicy Czermińskiego. Za przerwy w dostawie wody przepraszamy mieszkańców


Procedura wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego


1. Należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej. Wymagane są przy tym dokumenty:


akt notarialny
mapa geodezyjna do celów projektowych

Formularz wniosku o wydanie warunków technicznych


Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością


2. Po otrzymaniu warunków technicznych należy wykonać projekt techniczny. Wykonany projekt należy uzgodnić w Zakładzie Gospodarki Wodno-Ściekowej


Wniosek o uzgodnienie dokumentacji


3. Zgłosić w Zakładzie Gospodarki Wodno-Ściekowej zamiar wykonania przyłącza na 30 dni przed podjęciem prac budowlanych

4. Po wykonaniu prac budowlanych należy zgłosić przyłącze do odbioru końcowego


Wniosek do odbioru końcowego


Protokół techniczny


Protokół odbioru końcowego


Protokół próby szczelności

Aktualny cennik za pobraną wodę i odprowadzone ścieki


Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Przysusze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 roku, poz. 328) i Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf (Dz.U. Nr 127, poz. 886 z późn. zm.), Uchwałą Nr XXIV/18/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 marca 2017 roku zostały zatwierdzone taryfy za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców. Zatwierdzona taryfa obowiązywać będzie od 01 maja 2017 do 30 kwietnia 2018. Dopłaty zostały zatwierdzone Uchwałą Nr XXIV/18/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 marca 2017 roku.


24. 10. 2017

Opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Rodzaj stawki opłat

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe

Pozostali odbiorcy

Taryfa za 1 m3 wody dostarczonej odbiorcy - z VAT

zł/1 m3

3,67

6,38

W tym dopłata UGiM

zł/1 m3

0,32

-

Obowiązująca cena za 1 m3 wody - z VAT

3,35

6,38

Taryfa za 1 m3 odprowadzonych ścieków - z VAT

zł/1 m3

5,39

7,35

W tym dopłata UGiM

zł/1 m3

0,36

-

Obowiązująca cena za 1 m3 ścieków - z VAT

5,03

7,35


Stawki opłat abonamentowych


Rodzaj stawki opłat

Jednostka miary

Średnica wodomierza do 32 mm

Średnica wodomierza od 40 mm

Opłata abonamentowa z podatkiem VAT

zł/szt/mieciąc

4,20

12,00