Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej

Zakład zaopatruje w wodę oraz przyjmuje i oczyszcza ścieki z terenu Miasta Przysucha oraz z terenu Gminy Przysucha od klientów indywidualnych oraz podmiotów prawnych.


Przejdź

Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Oczyszczania Miasta świadczy usługi w zakresie: wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości płynnych, sprzedaży oraz dzierżawy pojemników na odpady, selektywnej zbiórki odpadów i wyłapywania bezdomnych psów.


Przejdź

Zakład Energetyki Cieplnej

Zakład Energetyki Cieplnej prowadzi gospodarkę w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną oraz ciepłą wodę użytkową budynki na terenie Miasta Przysucha.


Przejdź