Zakład Energetyki Cieplnej


Adres

ul. Targowa 52, 26-400 Przysucha

Telefon

48 675 22 94

Komunikat dla odbiroców ciepła


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, że w związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz.167 z późn. zm.) aktualne ceny ciepła kształtują się tak jak w ząłączonym dokumencie


30.12.2023

Informacja o akualnie stosowanych cenach


Informacja dla odbiorców ciepła


Komunikat o zmianie cen i stawek za usługi ciepłownicze od dn. 01.01.2024r.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, że od dnia 1 stycznia 2024r. ulegają zmianie stawki dla odobiorców ciepła odbierających ciepło z PGKIM Sp. z o.o. Przysucha


11.12.2023

Cennik


Komunikat o zmianie cen i stawek za usługi ciepłownicze od dn. 01.09.2023r.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, że od dnia 1 września 2023r. ulegają zmianie stawki dla odobiorców ciepła odbierających ciepło z PGKIM Sp. z o.o. Przysucha


16.08.2023

Cennik


Komunikat o zmianie cen i stawek za usługi ciepłownicze od dn. 01.04.2023r.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, że od dnia 1 kwietnia 2023r. w związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. Poz.167) będzie stosowało obniżone w stosunki do obowiązującej ,,Taryfy dla ciepła” ceny z rekompensatą


04.04.2023

Cennik


Komunikat dla odbiroców ciepła


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, że w związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz.167 z późn. zm.) aktualne ceny ciepła kształtują się tak jak w ząłączonym dokumencie


30.03.2023

Informacja o aktualnych cena ciepła


Komunikat o zmianie cen i stawek za usługi ciepłownicze od dn. 01.04.2023r.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców usług ciepłowniczych obsługiwanych przez PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze o zmianie cen i stawek od dn. 01.04.2023r


16.03.2023

Nowe stawki i ceny


Komunikat o zmianie cen i stawek za usługi ciepłownicze od dn. 01.02.2023r.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców usług ciepłowniczych obsługiwanych przez PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze o zmianie cen i stawek od dn. 01.02.2023r


16.01.2023

Nowe stawki i ceny


Komunikat o zmianie cen i stawek za usługi ciepłownicze od dn. 01.01.2023r.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców usług ciepłowniczych obsługiwanych przez PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze o zmianie cen i stawek od dn. 01.01.2023r


15.12.2022

Nowe stawki i ceny


Komunikat o zmianie cen i stawek za usługi ciepłownicze od dn. 01.10.2022r.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców usług ciepłowniczych obsługiwanych przez PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze o zmianie cen i stawek od dn. 01.10.2022r


12.10.2022

Nowe stawki i ceny


Komunikat o zmianie cen i stawek za usługi ciepłownicze od dn. 20.09.2022r.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców usług ciepłowniczych obsługiwanych przez PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze o zmianie cen i stawek od dn. 20.09.2022r


21.09.2022

Nowe stawki i ceny


Komunikat o zmianie cen i stawek za usługi ciepłownicze od dn. 01.04.2022r.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców usług ciepłowniczych obsługiwanych przez PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze o zmianie cen i stawek od dn. 01.04.2022r


11.04.2022

Nowe stawki i ceny


Komunikat o zmianie cen i stawek za usługi ciepłownicze od dn. 01.02.2022r.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców usług ciepłowniczych obsługiwanych przez PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze o zmianie cen i stawek od dn. 01.02.2022r


17.01.2022

Nowe stawki i ceny


Komunikat o zmianie cen i stawek za usługi ciepłownicze od dn. 01.01.2022r.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców usług ciepłowniczych obsługiwanych przez PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze o zmianie cen i stawek od dn. 01.01.2022r


17.12.2021

Nowe stawki i ceny


Komunikat o zmianie cen i stawek za usługi ciepłownicze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców usług ciepłowniczych obsługiwanych przez PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze o zmianie cen i stawek od dn. 16.11.2021r


29.10.2021

Nowe stawki i ceny


Komunikat o zmianie cen i stawek za usługi ciepłownicze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców usług ciepłowniczych obsługiwanych przez PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze o zmianie cen i stawek. 2019r


05. 11. 2019

Nowe stawki i ceny


Komunikat o zmianie cen i stawek za usługi ciepłownicze


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje odbiorców usług ciepłowniczych obsługiwanych przez PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze o zmianie cen i stawek. 2018r


12. 04. 2018

Nowe stawki i ceny


Stawki opłat dla grup taryfowych


Wysokość opłat dla grup taryfowych przedstawiona jest w tabeli: zmiana cen i stawek opłat określonych taryfą dla ciepła, zatwierdzona została Uchwałą nr 8/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. Zarządu PGKiM sp. z o.o. w Przysusze

Zmiana cen obowiązje od dnia 01.05.2018 roku


L.p.

Rodzaj stawki

J.m.

A1

A2

A3

1

2

3

4

5

6

1

Stawka opłaty mies. za zamówioną moc cieplną [dotychczasowe]
- bez VAT
- z VAT

zł/MW
zł/MW

24382,82
29990,87

23169,81
28498,87

22293,42
27420,91

1a

Stawka opłaty mies. za zamówioną moc cieplną [po zmianach]
- bez VAT
- z VAT

zł/MW
zł/MW

24412,30
30027,13

23823,00
29302,29

22621,79
27824,80

2

Stawka opłaty za ciepło: [dotychczasowe]
- bez VAT
- z VAT

zł/GJ
zł/GJ

51,43
63,25

53,50
65,81

52,67
64,78

2a

Stawka opłaty za ciepło: [po zmianach]
- bez VAT
- z VAT

zł/GJ
zł/GJ

54,05
66,48

54,05
66,48

53,78
66,15

A1 - grupa taryfowa dla odbiorców ciepła dostarczanego z kotłowni przy ul. Hubala 19

A2 - grupa taryfowa dla odbiorców ciepła dostarczanego z kotłowni przy ul. Radomska 9

A3 - grupa taryfowa dla odbiorców ciepła dostarczanego z kotłowni przy ul. Chopina 6

Stawki opłat dla grup taryfowych


Wysokość opłat dla grup taryfowych przedstawiona jest w tabeli: zmiana cen i stawek opłat określonych taryfą dla ciepła, zatwierdzona została Uchwałą nr 1/09 z dnia 09.01.2009 r. Zarządu PGKiM sp. z o.o. w Przysusze

Zmiana cen obowiązje od dnia 01.02.2009 roku


L.p.

Rodzaj stawki

J.m.

A1

A2

A3

1

Stawka opłaty mies. za zamówioną moc cieplną [dotychczasowe]
- bez VAT
- z VAT ( 22%)

zł/MW
zł/MW

17954,75
21904,80

20738,90
25301,46

17497,27
21346,67

1a

Stawka opłaty mies. za zamówioną moc cieplną [po zmianach]
- bez VAT
- z VAT ( 22%)

zł/MW
zł/MW

19462,77
23744,58

22507,59
27459,26

18065,86
22040,35

2

Stawka opłaty za ciepło: [dotychczasowe]
- bez VAT
- z VAT

zł/GJ
zł/GJ

40,75
49,72

43,95
53,62

40,21
49,06

2a

Stawka opłaty za ciepło: [po zmianach]
- bez VAT
- z VAT

zł/GJ
zł/GJ

44,17
53,89

47,70
58,19

41,51
50,64

A1 - grupa taryfowa dla odbiorców ciepła dostarczanego z kotłowni przy ul. Hubala 19

A2 - grupa taryfowa dla odbiorców ciepła dostarczanego z kotłowni przy ul. Radomska 9

A3 - grupa taryfowa dla odbiorców ciepła dostarczanego z kotłowni przy ul. Chopina 6